Zasady punktacji pucharu

Zasady punktacji cyklu zawodów „Pucharu Żubrów” w założeniu odzwierciedlają skalę trudności 
turnieju, wprost proporcjonalną do liczby uczestników/sklasyfikowanych jeśli w tym samym turnieju biorą udział jednocześnie dziewczęta i chłopcy, końcowe miejsce, 
a tym sam liczbę zdobytych punktów, każde z uczestników otrzymuje na podstawie końcowej 
klasyfikacji całego turnieju, bez podziału na płeć :

 – liczba startujących w danej grupie wiekowej (dziewczęta i/lub chłopcy )
 – ostatnia/-i w końcowej klasyfikacji otrzymuje 1 punkt
 – kolejna/-y uczestnik w końcowej klasyfikacji otrzymuje liczbę punktów powiększoną o 1
 – pierwsza/-y w klasyfikacji końcowej otrzymuje liczbę punktów równą ilości klasyfikowanych

Przykłady
Liczba klasyfikowanych – 7 zawodni

– 7-my otrzymuje 1 p-t
– 6-ty otrzymuje 2 p-ty
– 5-ty otrzymuje 3 p-ty
– 4-ty otrzymuje 4 p-t
– 3-ci otrzymuje 5 p-tów
– 2-gi otrzymuje 6 p-tówe
– 1-szy otrzymuje 7 p-tów

Liczba sklasyfikowanych – 17 zawodników:

– 17-ty otrzymuje 1 p-t
– 16-ty otrzymuje 2 p-t

– 3-ci otrzymuje 15 p-tów = 15
– 2-gi otrzymuje 16 p-tów = 16
– 1-szy otrzymuje 17 p-tów = 17